Gå til indhold
FORSIDEN | LÆS OP | REN TEKST | PRINT | SITEMAP |
Header

Graviditet, fødsel og barsel

Coronavirus/COVID 19 hos gravide og fødende

Kære alle kommende forældre, og jer, der netop er blevet forældre

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet retningslinjer for håndtering af COVID-19 ved gravide, fødende, barslende samt deres partner og nyfødte barn.

I anbefales at følge Sundhedsstyrelsens råd vedrørende god håndhygiejne og at begrænse kontakt til andre mennesker uden for husstanden.

Se Sundhedsstyrelsens information: Gode råd til gravide

Test for COVID-19 af alle fødende
Fra 23. april 2020 tilbyder vi på Kolding Sygehus alle fødende - samt gravide, der indlægges mere end 24 timer - en podning for COVID-19.


Undersøgelse af COVID-19 i forhold til fødende og nyfødte
COVID-19 forskningsprojekt fødende og nyfødte


Skærpet adgang for pårørende på sygehuset
For far/partner og pårørende gælder skærpet adgang på Sygehus Lillebælt. Det betyder, at far/partner eller pårørende desværre ikke kan komme med ved ambulante besøg, dvs. til jordemoderkonsultation, skanninger, moderkagebiopsi og i Barselklinikken efter fødslen.

Fødsels- og familieforberedelse
Det er fortsat ikke muligt at gennemføre familie- og fødselsforberedelse eller rundvisning på Fødeafsnittet. For at forberede jer til fødslen har vi produceret små videofilm med information om bl.a. fødslen, smertelindring og amning, se Fødsels- og familieforberedelse

Telefonkonsultationer
Nogle kontroller vil være ombooket til telefonkonsultationer. I vil få besked via e-boks, hvis jeres tid eller undersøgelse er lavet om.


Kontroller i graviditeten
Hvis du som gravid oplever symptomer eller har fået påvist COVID-19, skal du henvende dig til vores sekretærer på tlf. 76 36 29 47, og vi aftaler et individuelt forløb for dine kontroller.

Du skal møde selv både til jordemoderkonsultation og skanning. Kun i særlige tilfælde, må din partner deltage, men det skal være aftalt på forhånd. Der er mulighed for, at du aftaler med jordemoder eller læge, at I facetimer med din partner ved besøget.


Indlæggelse under graviditeten eller ved fødslen
Fra 23. april 2020 tilbyder vi alle fødende samt gravide, der indlægges mere end 24 timer en podning for COVID-19. 

Vi foretager podningen fra næse/svælg ved indlæggelsen. Svaret på podningen vil komme i løbet af 4-6 timer. Er testen negativ, har du ikke corona virus, og der gøres ikke yderligere. Er testen positiv vil resten af forløbet på sygehuset foregå i isolationsregime.
 

Hvis du som far/partner får symptomer på COVID-19 kan du blive podet. Du skal selv kontakte din egen læge, som vil henvise dig videre. Hvis du har påvist COVID-19, kan du desværre ikke være med ved fødslen. Vi opfordrer derfor til, at I forholder jer til, hvem I alternativt kan tage med til fødslen, hvis dette bliver nødvendigt.


Hjemmefødsel
Fra 1. maj er det igen muligt at føde hjemme, hvis alle i husstanden er raske. 

Efter fødslen
Det ser for nuværende ud til, at børn oftest påvirkes mindre og har mildere sygdom end voksne, hvis de smittes med COVID-19.

Hvis du som nybagt mor har symptomer eller påvist COVID-19, kan du være sammen med dit nyfødte raske barn. Vi vil hjælpe dig med ekstra hygiejniske forholdsregler, og du kan herefter ligge med dit barn hud-mod-hud, amme osv. I vil blive opfordret til at tage hurtigt hjem, hvis alting er som det skal være, og I føler jer trygge. I vil også få vejledning mht., hvad I skal holde øje med hos barnet, og hvad I generelt kan gøre hjemme af smittebegrænsende tiltag.

Hvis du som far/partner har symptomer eller påvist COVID-19, og moderen og barnet er raske, bør du undgå tæt kontakt med dit nyfødte barn og barnets mor, indtil du har været symptomfri i 48 timer – dette af et forsigtighedsprincip.

Rask far/partner kan være medindlagt efter fødslen, men skal så vidt muligt opholde sig på stuen.

 

Hvis barnet er syg eller født for tidligt og skal på neonatalafdelingen, så vil det i nogle tilfælde være sådan, at barnet ikke kan være sammen med sin mor, hvis mor har COVID-19. Det afhænger af moderens symptomer og graden af sygdom hos både mor og barn. Som personale vil gøre alt for at hjælpe jer igennem, og vejlede jer omkring, hvordan I forholder jer i disse situationer.

Hvis du som far/partner har symptomer eller har påvist COVID-19 kan du desværre ikke være sammen med dit barn på neonatalafdelingen. Når du som far/partner har været symptomfri i 48 timer, er du meget velkommen på neonatalafdelingen igen, og her vil personalet gøre alt, hvad de kan for at hjælpe jer.

 

Alle familier med nyfødte, hvor mor har COVID-19, har mulighed for direkte telefonisk kontakt til Barselklinikken på Kolding Sygehus de første 3 uger efter udskrivelsen, tlf. 76 36 24 04.

 

Vi vil gøre alt, hvad vi kan for at passe godt på jer og vejlede jer ud fra netop jeres situation – pas godt på jer selv og hinanden - og så glæder vi os til at se jer.

Med venlig hilsen personalet

 


Sundhedsstyrelsens anbefalinger
Mange af jer har aktuelle spørgsmål om blandt andet større søskendes opstart i dagtilbud/skole og anbefalinger for gravide i plejesektoren. Vi anbefaler, at I opdaterer jer på Sundhedsstyrelsens hjemmeside og læser relevante materialer om coronavirus

 

 


Siden er sidst opdateret 04-05-2020.
Kontakt: Stefan Bjerre Callesen - OUHSygehus Lillebælt | Telefon 76 36 20 00 | Send sikker e-mail til Sygehus Lillebælt