Gå til indhold
FORSIDEN | LÆS OP | REN TEKST | PRINT | SITEMAP |
Header

Inge Hansen Bruun

Inge Hansen Bruun

Ph.d. studerende

Fysioterapeut Inge Hansen Bruun
Fysioterapeien, Kolding Sygehus

E-mail: Inge.Hansen.Bruun@rsyd.dk

 

 

Ph.d. projekt


Physical performance and postdischarge rehabilitation of acutely admitted elderly patients.

Projektbeskrivelse


For ældre er evnen til at varetage almindelig daglig livsførelse (ADL), eksempelvis personlig hygiejne og madlavning, af afgørende betydning for at kunne opretholde et selvstændigt og aktivt liv. For fysisk sårbare ældre medicinske patienter betyder inaktivitet af selv kort varighed i relation til en sygehusindlæggelse imidlertid en risiko for tab af ADL – funktioner.  
Tidlig identifikation af akut indlagte sårbare ældre medicinske patienter, vil give mulighed for mobilisering under indlæggelsen og genoptræning efter indlæggelsen.  
Eksisterende screeningsredskaber til identifikation af sårbare ældre i det akutte forløb har vist sig at have begrænset pålidelighed, ligesom de udelukkende er baseret på selv-rapporterede information. Fysiske måleredskaber, har vist sig anvendelige i det akutte forløb, men få er valideret til målgruppen og de validerede er tidskrævende fx de Morton Mobility Index (DEMMI). For sårbare ældre medicinske patienter udfordres en sammenhængende tværsektoriel indsats af, at genoptræningsplanen skal være relateret til indlæggelsesårsagen samt at genoptræningen skal være igangsat blot 14 dage efter at kommunerne har modtaget genoptræningsplanen. 
Projektets målgruppe er habile ældre medicinske patienter med nedsat fysisk formåen defineret ved at de på indlæggelsestidspunktet gennemfører ≤ 8 oprejsninger i den let anvendelige 30-sekunder rejse-sætte-sig testen (30s-RSS).   
Projektet har til formål at identificere ældre med vedvarende nedsat fysisk formåen efter en akut indlæggelse og at undersøge effekten af en systematisk funktionsvurdering i kombination med hurtig opstart af genoptræning. 
Projektet består af tre delstudier. I Studie 1 testes validiteten og responsiveness to change af 30s-RSS testen i forhold til DEMMI. Studie 2 har til formål at identificere potentielle prædiktorer for ældre medicinske patienter med nedsat fysisk formåen efter en akut indlæggelse. I studie 3, undersøges effekten af en systematisk funktionsvurdering i kombination med hurtig opstart af genoptræning i kommunalt regi.  

Projektperiode


1. februar 2017 – 31. juli 2017. 

 

Ph.d. projekt er forsvaret


Tirsdag den 24. april 2018

Hovedvejleder


Christian Bacher Mogensen, Specialeansvarlig overlæge, Lektor, Ph.D, MHM
Fokuseret forskningsenhed for Akutmedicin, Aabenraa, Sygehus Sønderjylland
Institut for Regional Sundhedsforskning - Syddansk Universitet

Medvejledere


Professor ph.d., Berit Schiøttz-Christensen, Forskningsleder, Rygcenter Syddanmark, Middelfart Sygehus, Sygehus Lillebælt

Lektor, ph.d, PT Thomas Maribo, Institut for Folkesundhed, Aarhus University, Aarhus, Denmark
DEFACTUM, Central Denmark Region, Aarhus, Denmark

Lektor, ph.d. MScN, Birgitte Nørgaard, Institut for Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet

Publikationer og aktiviteter


Se Inge Hansen Bruun's publikationer m.v. på SDU.dk, Terapiafdelingen -  link


Siden er sidst opdateret 26-04-2018.
Kontakt: admtdaSygehus Lillebælt | Telefon 76 36 20 00 | Send sikker e-mail til Sygehus Lillebælt