Dette er tekstversionen af Center for Voldtægtsofre
Klik her for at komme til den grafiske version af Center for Voldtægtsofre

Forside - Læs op - Sitemap


Center for Voldtægtsofre


Hvis du har været udsat for voldtægt eller voldtægtsforsøg, kan du få hjælp og vejledning på Center for voldtægtsofre på Kolding Sygehus.

Kontakt
Du kan henvende dig direkte i afdelingen, men det er bedst, at du ringer først:
Kvindesygdomme senge tlf. 76 36 24 39.

 

Hjælp og vejledning i Center for Voldtægtofre
Center for voldtægtsofre modtager unge piger/drenge og voksne kvinder/mænd, der har været udsat for seksualiseret vold.

Seksualiseret vold betyder, at man har været tvunget til, eller forsøgt tvunget til, ufrivillig sex under vold eller trusler om vold.

I Center for voldtægtsofre er der ansat sygeplejersker og læger, som sørger for:
• Omsorg og støtte
• Råd og vejledning
• Forebyggelse af graviditet
• Forebyggelse af smitte
• Sporsikring, så du senere kan anmelde overgrebet til politiet
• Kontakt til politiet hvis du ønsker det
• Opfølgende samtaler. Læs mere om psykologsamtaler her.


Gode råd før du kommer til os
Med henblik på sporsikring, er det vigtigt at:
• Undgå at vaske dig
• Medbringe det tøj du havde på, da det skete
• Tage skiftetøj med


Kom så hurtigt du kan!


Voldtægt er en alvorlig forbrydelse
Voldtægtsofre har brug for at tale med nogen, der forstår, at man kan:

Lad være med at gå med dine oplevelser selv, vi vil gerne hjælpe dig.

Links:
Voldtægt.dk
Patientinformationsfolder
  
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk