Dette er tekstversionen af Sundhedsaftalen i Region Syddanmark
Klik her for at komme til den grafiske version af Sundhedsaftalen i Region Syddanmark

Forside - Læs op - Sitemap


Sundhedsaftalen i Region Syddanmark


Sundhedsaftalen 2019-2023  er den formelle ramme om det tværsektorielle samarbejde i sundhedsvæsenet mellem region, kommuner og almen praksis. Formålet er at bidrage til sammenhæng og koordinering af de forløb, der går på tværs af sektorer med det fælles mål at sikre høj ensartet kvalitet og patienttilfredshed.

Med sundhedsaftalen er ønsket at udbygge det eksisterende samarbejde mellem region, kommuner og praktiskerende læger i Syddanmark med målet om at skabe et sundhedsvæsen, hvor borgerne oplever sammenhæng, tryghed og bedre overgange fra en sektor til en anden. Sammen skal vi skabe et nært og sammenhængende sundhedsvæsen i balance, så vi i fællesskab kan håndtere de udfordringer, sundhedsvæsenet står over for nu og i fremtiden.

Du kan læse sundhedsaftalen her...

Sundhedsaftalen 2019-2023

 

Organisering af Sundhedsaftalen
 

Sundhedskoordinationsudvalg

   
|    

 

 

Det Administrative Kontaktforum

Følgegrupper

Behandling og pleje

Forebyggelse

Genoptræning og rehabilitering

Opgaveoverdragelse

|     

Lokalt Samordningsfora SOF  

 

Implementeringsgrupper

Behandling og pleje

Forebyggelse

Genoptræning og rehabilitering

 

Spørgsmål kan rettes til

Sygehus Lillebælt, Økonomi- og Planlægningsafdelingen

Chefkonsulent Mathias Hornbæk
Telefon 51469844
Mathias.Hornbaek@rsyd.dk

 

Senest fagligt revideret: 22-08-2019
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk