Dette er tekstversionen af Sorggruppe til forældre, der har mistet et spædbarn
Klik her for at komme til den grafiske version af Sorggruppe til forældre, der har mistet et spædbarn

Forside - Læs op - Sitemap


Sorggruppe til forældre, der har mistet et spædbarn


Tilbud om sorggruppe eller individuel samtale til forældre, der har mistet et spædbarn

 

Sorggruppen ledes af en jordemoder og en sygeplejerske, der begge også har en uddannelse som psykoterapeut. Sorggruppelederne vil sammen med forældrene vurdere, hvilket tilbud, der passer til den enkelte familie.

 

I sorggruppen tales der med andre forældre, der er i samme situation. Det kan have stor betydning at kunne spejle sig i andre og ikke føle sig alene i sorgen.

Tilbud om sorggruppe eller indivuel samtale er til alle forældre, der mister et barn fra graviditetsuge 14 og frem til termin og til forældre, der mister et barn under fødslen eller op til 3 måneder efter fødslen.

 

Forældrene vil blive ringet op af sorggruppelederne i ugerne efter fødslen eller efter barnets død.

Enkelte gange kan det være egen læge, sundhedsplejerske eller anden relation, der kontakter sorggruppelederne på vegne af forældrene.

 

Sorggruppe eller individuel samtale er et regionalt tilbud, der hører til i Region Syddanmarks 4 største fødesteder.


Sorggruppen

I sorggruppen er udgangspunktet, at der ikke er nogen rigtig måde at sørge på. Enhver oplever sorgen på sin måde og støttes i det. Emnerne bestemmes af, hvad gruppen synes, det er vigtigt at tale om.
Det kunne f.eks. være:

Tavshedspligten i gruppen gælder både forældre og sorggruppeledere.

Sorggruppen mødes en fast hverdag i dagtimerne og et sorggruppeforløb er på 7 gange.

 

Individuel samtale

Samtale mellem sorggruppeleder og begge forældre af ca 1 times varighed. Det tilstæbes, at det er samme sorggruppeleder, som forældrene evt. tidligere har mødt i forløbet.

 

Flere oplysninger

Hvis du er interesseret i at vide mere om sorggruppe eller individuel samtale, er du velkommen til at kontakte:


Sorggruppelederne
sygeplejerske Lisbet Kliver og jordemoder Trine Broholm
tlf. 40 49 03 89.

 

Afdelingsjordemoder Inge Berg
tlf. 76 36 24 76.

 

Informationspjecer:

"Sorggruppetilbud"

"Lise er også storesøster"

"Efterfødselsøvelser til kvinder, der har mistet et spædbarn"

 

Landsforeningen Spædbarnsdød:
http://www.spaedbarnsdoed.dk/

 

På landsforeningens hjemmeside findes bl.a. pjecen "Vis at du ved det"

til familie og venner til forældre, der har mistet et barn:

http://spaedbarnsdoed.dk/familie-venner/

 

Send sikker e-mail 
Klik her for at sende en sikker e-mail til Sorggruppen, Kolding
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk