Dette er tekstversionen af H plus - rejsebrev 2
Klik her for at komme til den grafiske version af H plus - rejsebrev 2

Forside - Læs op - Sitemap


H plus - rejsebrev 2


Koordineringen af min udveksling i Schweiz har H+ stået for. H+ er en forening af Die Spitäler der Schweiz - se mere på deres hjemmeside: http://www.hplus.ch/        


 

Rejseberetning 2

En travl Tirsdag: Innere Medizin und Spezialdisziplinen (DIMS)

Klik her for at se i fuld skærm
Johanne klar til stuegang
Tirsdag efter pinsemandag startede dagen i Departement Innere Medizin und Spezialdisziplinen (DIMS). Her skulle Professor Christoph A. Meier have taget i mod os, men var desværre syg, hvorfor en stedfortrædende overlæge tog over. Eftersom han skulle varetage to menneskers arbejde arrangeredes det således, at vi deltog i forbindelse med overlægens stuegang.

Patienterne var indlagt på henholdsvis et sengeafsnit for Privatforsikrede og Algemine (Grundforsikrede). Forskellen bestod primært i, om patienten havde enestue eller delte stue med 2-3 andre. Journalen er stadig på papir, som blev fragtet med rundt. Ved stuegangen deltog flere personer udover overlægen; mit bud vil være en yngre læge, en sygeplejerske og en plejer. Ved stuegangen hos de 10 patienter, vi deltog hos, skiftede teamet mindst tregange.

Efter at jeg nær var dejset om, gik vi tilbage til professorens kontor, hvor vi søgte informationer om behandling af den kronisk syge patient. Et beskrevet patientforløb findes ikke. Det er således individuelle forløb fra patient til patient. Patienten kommer typisk ind gennem Notaufnahme, men kan også være henvist fra Hausartz (Praktiserende læge) og udskrives til enten hjem, rehabiliteringsklinik eller plejehjem.

Sygehuset har ansat en socialrådgiver, som hjælper med, hvorledes det skal gå efter hospitalsopholdet og tager kontakt til Spitex (svarer til den kommunale hjemmepleje). Patienten skal selv leje alle hjælpemidler hos et firma uden for spitalet. For patienten er det vigtigt, såfremt stationær rehabilitation er nødvendig, at de overføres direkte fra spitalet, ellers betaler forsikringen kun for ambulant rehabilitation.

Leistungserfassung in der Pflege (LEP)

Over middag gik det videre hos Urs Christen, som gav os en god og grundig gennemgang af Leistungserfassung in der Pflege (LEP) (da.: indberetning af plejeydelser). Værktøjet er offentligt tilgængeligt og anvendes i flere lande, herunder Tyskland. Værktøjet anvendes til løbende rapportering og opfølgning af belastningen på plejeafsnittene. Har plejen mindre end 25 pct. tid, som ikke kan henføres til patienten, bedes ledelserne om en forklaring, idet det ikke anses for muligt. JA, der stod mindre end!

Sterilcentralen

Klik her for at se i fuld skærm
Steril samlebord
Herefter gik turen til sterilcentralen og Herr Jakobiric, som er leder af området. Sterilcentralen ligger lige under operationsgangen. Alle instrumenter kommer således direkte ned med elevator herfra. Hele processen, fra urent til rent og vakuumpakket fik vi gennemgået. Alle instrumenter kan følges på en stregkode, hvor det har været.

Flere af instrumenternes tilstand er billeddokumenteret. Således kan ødelagte instrumenter spores. Holdbarheden er egentlig uendelig, men er sat til 6 måneder. Det var meget spændende at se, hvordan instrumenter blev samlet og indpakket. Normal genneløbstid er godt 5 timer. I nødsituationer kan et instrument rengøres på 2½ time.

Næstsidste dag

Onsdag formiddag blev tilbragt i det medicinske bibliotek, som er eneste mulighed for internetadgang. Biblioteket har kun åbent fra 8.00-16.30, hvilket har virket som en naturlig begrænsning.

Knap 11 gik turen fra etage V til etage A, hvor vi i cafeteriaet skulle interviewes og fotograferes til Triemlis personaleblad. Efter en god times tid gik vi mod personalekantinen.

Plejeområdet

Om eftermiddagen gik det videre hos Leiter Bereich Pflege DIMS Karsten Hopbach. Her tilbragte vi 2½ time eller mere i dialog om den kronisk syge patient. Det blev uddybet, at den kronisk syge patients behandlingsforløb lå i hænderne på der Hausartz, og at forbedring heraf skal ske ved at styrke der Hausartz.

Alkoholisme var et emne, som var blevet taget op med Hausartz, hvilket havde bevirket et godt samarbejde og bedre patientforløb. Denne gruppe patienter bliver nu i stedet motiveret til afgiftning og henvises til spitalerne, hvorved antallet i Notaufnahme er faldet væsentlig. Tilsvarende bør andre patientgrupper tages op, men der er mange forbehold, da spitalerne ikke ønsker at støde der Hausartz.

Aftenprogram

Sygehus Lillebælts to udsendte ...Sidst på dagen gik turen tilbage i Bereich Finanzen med Leiter Karl-Anton Wohlwend. Overskriften hed Arbendprogram. Efter en kort introduktion og gennemgang af forsikringsforholdene i Schweiz gik turen til Zürich centrum.

Her besøgte vi en rigtig Sydtysk – Schweizerdeutch beværtning, som var stundefuld. Vi valgte at sidde udenfor, selv om det trak op til regnvejr. Herefter gik turen til et konditori, som lå lige ved den gamle bydel. Med udslået paraply og i regnvejr gik turen gennem den gamle bys små gader og gasser.

Sidste dag i Triemlie: Patentenaufnahme

Næste morgen besøgte vi Patentenaufnahme, hvor vi fik en grundig gennemgang af registreringen af stationære patienter, hvilket forsikringsselskab de har, pårørende, fødselsdato osv.

Apoteket

Klik her for at se i fuld skærm
Apoteket medicinblanding
Sidst på formiddagen havde vi arrangeret, at vi kunne komme på besøg i Apoteket. I mindre omfang producerede og udviklede de selv medicin, derfor havde de også forholdsvist stort og trykluftsreguleret produktionsområde.

Her fik vi lejlighed til at se, hvordan de blander/doserer medicin til onkologien. Denne sendes med speciel rørpost til det onkologiske afsnit. Klinisk farmaci udøves ikke på spitalet.

Haus zum Sternem

Nogle dage i forvejen havde vores koordinator fra H+ Erika kontaktet os, om vi havde lyst til at besøge et hjem for psykisk syge. Turen gik derfor til Uerikon, som ligger ved Züricher Zee. Godt 30 minutter fra Zürich. Hjemmet heder Haus zum Sternen.

Det er et tilbud, hvor psykisk syge kan bo i et bofælleskab med daglig hjælp. Beboerne betaler en mindre husleje. Typisk er beboerne samtidig beskæftiget på et beskyttet værksted, som bidrager til deres pension. Her arrangeres flere forskellige aktiviteter fra Kunstudstilling til åben kaffestue, så at lokalsamfundet kan få et indblik i hjemmet. Der kan læses mere på www.haussumsternen.ch

Det var vores sidste dag i Zürich og på Spitalet Triemli, så derfor havde vi store pakke- og oprydningsdag.

H+ Bern

Klik her for at se i fuld skærm
Uret i Bern

Fredag den 28. maj om morgenen gik turen videre til Bern med al vores pick pak. Her mødte vi to gange Susanne og Erika igen. Ved H+ fik vi en gennemgang af det Schweiziske sundhedsvæsen. Der er 26 kantoner og lige så mange sundhedssystemer.

På forsikringssiden er grundforsikringens ydelser lovbestemte, men ikke betaling herfor. Betaling af grundforsikring er forskellig fra kanton til kanton og fra land til by, men ikke helbredsafhængig. Den sidste del har ført til, at flere små forsikringsselskaber fx kun har tilmelding via internettet eller på tre-fjerde sal uden elevator. Tillægsforsikringerne er ikke ydelsesdefineret, men udelukkende aftalebaseret. Her kræves også helbredsattest, hvilket for mange mennesker kan være problematisk.

Krankenheim Spiez

Eftermiddagsprogrammet gik til Krankenheim Spiez, som ligger fantastisk flot placeret mellem bjerge og sø. Plejehjemmet havde et ganske særligt koncept, idet patienterne/beboerne var blandet mellem hinanden, uden hensyntagen til alder, varighed af ophold eller sygdom. Her var beboere, som havde medfødte skader for livet og altid havde og ville være plejekrævende til afvænningsbeboere (stoffer eller alkohol). Således kunne en pige på 19 år dele værelse med en på 80 år. Patienter med demens eller alzhiemers blev ikke spæret inde, men fik en sender i lommen. Det er plejepersonalet på afsnittet, som afgør, om de har plads til den pågældende patient.

Efter en dejlig eftermiddag i Spiez og en lille rundtur i byen gik turen tilbage til Bern, hvor vi om aftenen var vi inviteret ud og spise ved Bjørnegrotten. I Bern har man lavet et nyt og flot anlæg for en Bjørnefamilie.

Lørdag

KræftmarchLørdag formiddag var til fri disposition, og den blev brugt i den gamle bydel af Bern med at nyde de smukke gamle butikker, marked og Domkirken. Ved regeringsbygningen løb vi ind i et optog for kræft. Hvis man ville støtte optoget, kunne man købe en orange bluse "kræftligaen 100 år", med en ceder, æble og brød.

Over middag gik det videre med præsentation af det Schweiziske sundhedsvæsen efterfulgt af vores præsentationer. Vi nåede kun Susanne Lauths og min, hvor efter vi måtte holde.

Turen gik herefter over Basel til Rheinfelden, og her blev vi næsten indlagt på rehabilationsklinikken – Reha Reinfelden. Vi har her fået to store personaleværelser med eget bad og toilet på selve klinikken. Normalt plejer de at bruge personalehuset, men her var ikke plads. Det var vores held, for der er nemlig internet adgang på vore værelser. Søndag blev overvejende brugt med benene i vejret og hjernen koblet fra, hvilket var tiltrængt ...
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk