Dette er tekstversionen af Lokalt Samordningsforum SOF Lillebælt
Klik her for at komme til den grafiske version af Lokalt Samordningsforum SOF Lillebælt

Forside - Læs op - Sitemap


Lokalt Samordningsforum SOF Lillebælt


Det tværsektorielle samarbejde på lokalt niveau er organiseret i "Lokalt Samordningsforum SOF Lillebælt". Her arbejder Sygehus Lillebælt, Fredericia, Kolding, Middelfart, Vejen, Billund og Vejle Kommuner samt almen praksis sammen om at implementere Sundhedsaftalen og skabe de bedste behandlings- og plejeforhold for borgerne.

Medlemmerne mødes 6 gange årligt.

De lokale samordningsfora har til opgave at medvirke til og koordinere gennemførelse af sundhedsaftalerne på de enkelte indsatsområder samt leve op til aftalernes grundlæggende formål og værdier.

SOF Lillebælt har til implementering af Sundhedsaftalen oprettet de fire implementeringsgrupper:

- Behandling og pleje
- Forebyggelse
- Genoptræning og rehabilitering
- Uddannelse og arbejdsmarked

SOF Lillebælt følger retningslinjerne i Sundhedsaftalen, som er tilgængelig via Region Syddanmarks hjemmeside...

__________________________________________________________

SOF Lillebælt sekretariatsbetjenes af:

Helle Laursen
Direktionsassistent, Sygehus Lillebælt
Helle.Laursen2@rsyd.dk

Dorthe Høj Nielsen, udviklingskonsulent
Middelfart Kommune
mailto:Dorthe.HojNielsen@middelfart.dk
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk