Dette er tekstversionen af Lokalt Samordningsfora SOF Lillebælt
Klik her for at komme til den grafiske version af Lokalt Samordningsfora SOF Lillebælt

Forside - Læs op - Sitemap


Lokalt Samordningsfora SOF Lillebælt


Det tværsektorielle samarbejde på lokalt niveau er organiseret i "Lokalt Samordningsfor SOF Lillebælt". Her arbejder Sygehus Lillebælt, Fredericia, Kolding, Middelfart, Vejen, Billund og Vejle Kommuner samt almen praksis sammen om at implementere Sundhedsaftalen og skabe de bedste behandlings- og plejeforhold for borgerne.Medlemmerne mødes 6 gange årligt.

De lokale samordningsfora har til opgave, at medvirke til og koordinere gennemførelse af sundhedsaftalerne på de enkelte indsatsområder samt leve op til aftalernes grundlæggende formål og værdier.

SOF Lillebælt har til implementering af Sundhedsaftalen oprettet de tre implementeringsgrupper:

- Behandling og pleje
- Forebyggelse
- Genoptræning og rehabilitering

__________________________________________________________

SOF Lillebælt sekretariatsbetjenes af:

Helle Laursen
Direktionsassistent, Sygehus Lillebælt
Helle.Laursen2@rsyd.dk

Birgitte Munk Grunnet
Sundhedsplanlægger, Kolding Kommune
bigru@kolding.dk
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk