Dette er tekstversionen af 2012 - Bente Marie Jacobsen
Klik her for at komme til den grafiske version af 2012 - Bente Marie Jacobsen

Forside - Om sitet - Læs op - Sitemap


2012 - Bente Marie Jacobsen


Studierejse til Grækenland med HOPE

HOPE:
The European Hospital and Healthcare Federation, is an international non-profit organisation, created in 1966.
HOPE represents national public and private hospital associations and hospital owners, either federations of local and regional authorities or national health services.

Today, HOPE is made up of 34 organisations coming from the 27 Member States of the European Union,
Switzerland and the Republic of Serbia.
HOPE mission is to promote improvements in the health of citizens throughout Europe, high standard of hospital care and to foster efficiency with humanity in the organisation and operation of hospital and healthcare services.

Min studierejse går til Sotiria og Genimatas Hospital i Athen:
Årets emne er ”Aldrende personale og aldrende patienter, hvordan tackler sundhedsvæsenet i Europa denne udfordring.”

Som ansat på Akutafdelingen i Kolding har jeg fået denne enestående mulighed for at udforske et andet lands måde, at løse sundhedsudfordringerne på.
I mit daglige arbejde er jeg involveret i opbygningen af akutsygehuset og alle de tanker, der er omkring, hvordan patientstrømmen skal være gennem huset. Denne studierejse er derfor en super lejlighed til at få noget inspiration fra nogle, der måske tænker anderledes om patienter og ressourcer.

Jeg har valgt Grækenland, fordi det er en helt anden kultur og et land der er nødsaget til at finde nye veje. Jeg håber her at kunne få inspiration til, hvordan man også kan gøre tingene. Måske har de et værdisæt vi kunne inspireres af.

Jeg skal være på to store hospitaler i Athen. Sotiria er et kroniker hospital og Genimatas er et akut hospital. Jeg får mulighed for at være to dage på deres akutafdeling og vil her suge til mig i forhold til visitering, triagering og flow. Der ud over skal jeg besøge en operationsafdeling, et respirator center, hjemmeplejen, psykiatrien og meget mere.
Studierejsen slutter af med en konference i Berlin, hvor vi mødes med politikere og sundhedsfaglige medarbejdere fra Europa.
Se mit program her

Se min afsluttende præsentation ved Berlinkonferencen her

Undervejs vil jeg skrive rejsebreve (se link nedenfor) og være i kontakt med afdelingen via webmail.
Skulle I få lyst at spørge mig eller grækerne om noget, kan I skrive en mail bente.marie.jacobsen@slb.regionsyddanmark.dk   

Med venlig hilsen

Specialeansvarlig sygeplejerske
Bente Marie Jacobsen
Akutafdelingen Kolding
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk