Dette er tekstversionen af 2012 - Kristine Ebbesen
Klik her for at komme til den grafiske version af 2012 - Kristine Ebbesen

Forside - Læs op - Sitemap


2012 - Kristine Ebbesen


Søndag den 12. maj rejser jeg med HOPE-udvekslingsprogrammet til Portugal, Lissabon. Her skal jeg være i 4 uger, inden programmet afsluttes i Berlin til en fælles konference for alle dette års deltagere i HOPE-programmet. Der er 6 deltagere i Portugal, som er fordelt i forskellige områder. Vi 6 deltagere skal i fællesskab udarbejde et oplæg til konferencen i Berlin.

Under opholdet i Lissabon er jeg primært tilknyttet en hospitalesenhed i den nordlige del af byen. Hospitalsenheden består af to hospitaler, et større og et noget mindre sygehus, som er fusioneret i 2008.

 Mine forventninger til opholdet ud over det årlige tema ”ageing health workforce – ageing patients” er, at opnå indsigt i organisationformen, muligheder og eventuelt resultater i relation til patientflow og muligheder i forhold til kompetenceudvikling. Selvfølgelig er jeg også modtagelig for de mange andre indtryk og oplevelser, jeg må få.

Jeg er afdelingssygeplejerske i skadestuen på Vejle Sygehus.
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk