Dette er tekstversionen af Fagfolk
Klik her for at komme til den grafiske version af Fagfolk

Forside - Læs op - Sitemap


Fagfolk


Fagfolk i sengeafsnittet

 

Her findes information, som er rettet mod afdelingens fagprofessionelle personale og samarbejdspartnere.

 

Personale
Afdelingen har ca. 250 ansatte, som består af læger, jordemødre, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter samt sekretærer.

 

 
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk