Dette er tekstversionen af Behandling og pleje
Klik her for at komme til den grafiske version af Behandling og pleje

Forside - Læs op - Sitemap


Behandling og pleje


Implementeringsgruppen har nedenstående overordnede formål at understøtte SOF Lillebælt i implementeringen at Sundhedsaftalen 2019-2023 ud fra de opgaver, som udstikkes via Det Administrative Kontaktforum (DAK) inden for temaet Behandling og Pleje.

Eksempler på opgaver som implementeringsgruppen beskæftiger sig med er:

·         Drift og videreudvikling af SAM:BO

·         Tværsektorielle pakkeforløb for borgere med gentagne indlæggelser

·         Samarbejdsaftaler fx vedrørende medicinadministration, demensområdet og sondeernæring

Ønsker du at læse referaterne fra implementeringsgruppen for behandling og pleje, kan du kontakte sekretæren for gruppen.

 

 

 
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk