Dette er tekstversionen af Serviceafdelingen
Klik her for at komme til den grafiske version af Serviceafdelingen

Forside - Læs op - Sitemap


Serviceafdelingen


 

Serviceafdelingen på Sygehus Lillebælt består af Køkkenet, Patient- og servicesekretariatet, Portørafdelingen, Rengøringsområdet, Sterilcentralerne samt Teknisk afdeling.

Serviceafdelingen skal styrke koordineringen og samarbejdet mellem disse servicefunktioner på tværs af Sygehus Lillebælts 3 matrikler. Målet er at udvikle synergi, der kan omsættes til endnu bedre service.

Køkkenet

varetager tilberedningen af maden til patienterne og kantinemaden, samt forplejningen ved møder, temadage og receptioner.

Patient- og Servicesekretariatet

har som kerneopgave at yde patienter og pårørende en professionel service, rådgivning og assistance. Herudover yder afdelingen administrativ service og assistance for/til Direktionen og kollegerne på Sygehus Lillebælt.

Portørafdelingen

beskæftiger sig primært med interne transportopgaver – med hovedvægt på patienttransport. Portørerne transporterer også madvogne, affald, snavsetøj mv. og varetager interne flytteopgaver. Desuden varetager Portørafdelingen postfunktion og kørselsopgaver.

Rengøringsafdelingen

varetager rengøringen på Vejle Sygehus. Rengøringen på Kolding og Middelfart Sygehuse er udliciteret.

Sterilcentralerne

producerer og leverer sterile instrumenter og instrumentbakker til OP, Dagklinikken, afdelinger og ambulatorier. Sterilcentralernes opgave er endvidere at indkøbe og lagerføre sterile
 engangsartikler.

Teknisk afdeling

udgør den tekniske ryggrad på Sygehus Lillebælt. Kerneopgaven er at varetage drift og vedligeholdelse og understøtte det optimale grundlag for patientbehandlingen.

Vicedirektøren er øverste ansvarlige for alle 6 afdelinger.
Vicedirektøren er samtidig øverste daglige leder af Portørafdelingen og Rengøringsenheden på Vejle Sygehus.

 

Serviceafdelingens chefgruppe

 

Vicedirektør

 

Send sikker e-mail

 

Charlotte Ancker
Cheføkonoma

Mobil. 3052 9712

Send sikker e-mail

 

Conny Sjøgren
Patient- og Servicesekretariatschef

Tlf. 7636 3352

Send sikker e-mail

 

Hanne Skjærbæk
Sterilcentralchef

Mobil 4068 8740

Send sikker e-mail

 

Tommy Palmholt
Teknisk chef

Tlf. 6162 2444

Send sikker e-mail

 

Værdier

Sygehus Lillebælts værdier er: Resultater, ordentlighed, samarbejde og
excellence. Værdierne ROSE danner grundlag for udførelsen af sygehusets
kerneområder.


I Serviceafdelingen arbejder vi også efter disse værdier.


For os betyder de bl.a. følgende:


Serviceafdelingen har følgende mission:

”Serviceafdelingen skal levere ’Service med mening’.
Vi er de små tandhjul, der får det store tandhjul til at køre rundt.”

 

Sådan lever vi op til missionen:


Ledelseskodeks

I Serviceafdelingen bestræber ledergruppen sig på at efterleve Serviceafdelingens ledelseskodeks.
Lederkodekset lægger vægt på disse lederegenskaber:

 

Empati

Personlige egenskaber

Sætte retning

Leder DNA

 

 


 
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk