Dette er tekstversionen af Professorer
Klik her for at komme til den grafiske version af Professorer

Forside - Læs op - Sitemap


Professorer


Sygehus Lillebælt har en række professorer ansat i forskerstillinger.

Læs mere om de enkelte professorer ved at klikke på deres navne i højre side.
 

Fakta om professorater:

En professor er underviser og forsker ved et universitet.

Titlen forskningsprofessor bruges om en person, der for en 3-5 årig periode aflønnes som professor mod at varetage en bestemt forskningsaktivitet. Ved Sygehus Lillebaelt påtager professoren sig vejlednings- og forskningsopgaver ved siden af sit arbejde som overlæge. Professoren fungerer som leder for en forskergruppe og har ansvaret for forskningsenhedens drift. Ansættelse sker for professordelens vedkommende på Syddansk Universitet.


En ansøger til et professorat bedømmes normalt af et bedømmelsesudvalg på baggrund af de kvalifikationer, der stilles krav om i det pågældende stillingsopslag. Dog skal der under alle omstændigheder dokumenteres en høj grad af original videnskabelig produktion på internationalt niveau.

 

 

SDU university

 

 

 
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk