Dette er tekstversionen af Søren Kissow Lildal
Klik her for at komme til den grafiske version af Søren Kissow Lildal

Forside - Læs op - Sitemap


Søren Kissow Lildal


Søren Kissow Lildal

Ph.d. studerende

Læge Søren Kissow Lildal
Urologisk afdeling, Vejle Sygehus

E-mail: Soren.Kissow.Lildal@rsyd.dk

 

 

Ph.d. projekt


Ureterskader i forbindelse med brug af UAS under ureterorenoskopi.
 

Projektbeskrivelse


Brugen af ureteral access sheaths (UAS) ved retrograd intra renal kirurgi (RIRS) er stigende. Det har vist sig, at brugen af UAS kan nedsætte det intraluminale tryk og facilitere indgrebet ved at lette genindførelse af ureteroskopet ved fjernelse af stenfragmenter. Spørgsmålet om risici versus fordele er imidlertid fortsat uafklaret.

Endoskopiske instrumenter er blevet mindre, men deres ydre diametre er stadig større end den indvendige diameter af urinlederen (ureter), hvilket giver en risiko for beskadigelse af organet. Opmærksomhed har været rettet mod systematisk evaluering af procedure-relaterede synlige skader, men forekomsten af UASrelaterede skader sammenlignet med den tilsvarende risiko for skader uden brug af UAS ved RIRS ukendt.

De pro-inflammatoriske mediatorer cyclooxygenase-2 (COX-2) og tumornekrosefaktor-α (TNF-α) er vist at være involverede i ureters patofysiologi under obstruktion af øvre urinveje, og lignende inflammatoriske mekanismer kunne formodes at være til stede under og efter endoskopiske indgreb i øvre urinveje.
Det er tidligere vist, at β-agonisten isoproterenol (ISO) anvendt topisk i skyllevæsken er i stand til at hæmme ureters muskeltonus og nedsætte det intrarenale tryk under RIRS. Vores hypotese var, at ISO er i stand til at lette UAS anlæggelse og derved reducere risikoen for læsioner i ureter samt det inflammatoriske respons, som potentielt kan føre til ureter-dysfunktion og strikturer, og i sidste ende tab af nyrefunktion.
Med udgangspunkt i en klinisk database estimeres forekomsten af ureter-læsioner i forbindelse med RIRS med og uden anvendelse af en 10/12 Fr. UAS, og der søges efter præoperative faktorer, der påvirker risikoen for ureter-skader.

I en dyreeksperimentel undersøgelse søges der at korrelere sværhedsgraden af endoskopisk evaluerbare ureter-læsioner med histopatologiske fund og dermed yderligere afklare validiteten af ureterlæsions-graderingssystemer, hvilket potentielt vil kunne medvirke til at øge kvaliteten af den kliniske beslutningsproces i forbindelse med RIRS.

I en dyreeksperimentel undersøgelse undersøges effekten af UAS på ekspressionen af de proinflammatoriske mediatorer cyclooxygenase-2 (COX-2) og tumornekrosefaktor-α (TNF-α) i ureters væg.
I et dyreeksperiment undersøges effekten af ISO på succesraten for sekundær UAS anlæggelse efter
mislykket primær anlæggelse.
 

Projektperiode


1. august 2013 - 1. august 2016

Ph.d. er forsvaret


Den 11. januar 2018 Auditoriet, Vejle Sygehus.
 

Hovedvejleder


Professor, overlæge, Ph.d., Palle Jörn Sloth Osther.
 

Medvejledere


Associate professor, Overlæge, Kim Hovgaard Andreassen
Ph.d., Afdelingslæge, Helene Ulrik Jung.
 

Publikationer og aktiviteter


Se link til Søren Kissow Lildal's publikationer, aktiviteter m.v. på SDU.dk - link
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk